Close
Obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej

Rzut okiem na kwestię przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych

Przedsiębiorcy rozpoczynający pracę za pomocą urządzenia fiskalnego zapoznają się z czekającymi ich obowiązkami, wynikającymi z funkcjonujących przepisów i stosowania tego typu technologii. A do grupy takich wymogów zalicza się m.in. konieczność zgłaszania obsługiwanej kasy lub drukarki rejestrującej na regularne przeglądy techniczne. Dlaczego to takie ważne? I czym są właściwie wspomniane kontrole?

Dlaczego przeglądy techniczne są takie ważne?

Przedsiębiorca ewidencjonujący obrót za pomocą urządzenia rejestrującego musi realizować szereg zadań, określonych przez Ministerstwo Finansów. Poddawanie wspomnianej technologii sprzedaży systematycznym kontrolom jest takim samym wymogiem, jak wydawanie klientom paragonów i archiwizacja kopii tych dokumentów, właściwe przechowywanie książki serwisowej czy realizowanie raportów fiskalnych. Zgodnie z przepisami, każde urządzenie rejestrujące musi przechodzić przegląd techniczny nie rzadziej niż co 2 lata. I choć nie podatnik ją przeprowadza, tylko serwis, to jednak on będzie musiał zadbać o przeprowadzenie jej w odpowiednim terminie. Jeśli tego nie zrobi, będzie to oznaczało złamanie przepisów, które może spotkać się z konsekwencjami prawnymi.

Dlaczego ta kwestia jest taka ważna? Można tu wymienić 2 główne powody. Pierwszy jasno wynika z kwestii prawnych. Użytkowana kasa lub drukarka fiskalna w dużej mierze odpowiada za prawidłową rejestrację obrotu i podatku należnego VAT, a także właściwą dokumentację działań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem dla organów skarbowych niezmiernie ważna jest pewność co do odpowiedniego funkcjonowania tego typu technologii sprzedaży. Niestety – jeśli pojawią się jakieś błędy czy problemy nie wynikające z komplikacji technicznych, wtedy najczęściej odpowiada za nie właśnie podatnik. Jednak drugi powód to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność, że korzystają ze sprawnych urządzeń fiskalnych. Dzięki przeglądom technicznym zmniejsza się ryzyko zaistnienia komplikacji, które mogłyby zaważyć na efektywności pracy i powodować ewentualne straty finansowe. Dlatego podatnicy mogą zlecać tego typu kontrole częściej, niż jest to ujęte w przepisach.

Co się dzieje z urządzeniem podczas przeglądu?

Przeglądu technicznego dokonuje serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia. Bardzo często jest tak, że pochodzi on z firmy, w której zakupiliśmy wybrane urządzenie. Na kontrolę składają się różne działania, mające na celu sprawdzić stan danej kasy lub drukarki oraz jakości jej pracy. Warto tu wymienić m.in.: weryfikację działania mechanizmu drukującego, wyświetlaczy, klawiatury itp., funkcjonowania programu pracy i programu archiwizującego, a także modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej. Nie mniej istotna jest też kondycja obudowy urządzenia, a zwłaszcza znajdujących się w niej plomb (zgodność z zapisami w książce serwisowej). Należy bowiem pamiętać, że podatnik nie może osobiście ich naruszyć.

Po skończonym przeglądzie osoba za niego odpowiedzialna sporządza w książce serwisowej stosowny wpis, dotyczący przebiegu i wyników tej procedury oraz ewentualnych uwag pokontrolnych. Dołączany jest także specjalny dokument poświadczający przeprowadzenie przeglądu technicznego (np. podczas wizyt osób reprezentujących organy skarbowe).

1 thought on “Rzut okiem na kwestię przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych

  1. Nie wiem, ja osobiście nie mam problemu z przeglądami. Koszty? No trudno, to są koszty stałe, wynikające z przepisów, ich się nie ominie. Za to mam szansę ominąć koszty braku kasy w sklepie, właśnie dzięki przeglądom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozwiąż zadanie: *