Close
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas

Zmiany w załączniku definiującym zwolnienia z kas fiskalnych

Obecnie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 roku. Wiadomo już jednak, że wspomniany resort pracuje nad nowymi przepisami w tej sprawie. Niedawno pojawił się nawet oficjalny projekt kolejnego Rozporządzenia MF. Zgodnie z informacjami tam zawartymi, nowe regulacje zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku. Co…

Kopia paragonów fiskalnych

Przechowywanie kopii paragonów – tradycyjne lub elektroniczne

W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, podstawową czynnością, którą musi wykonywać przedsiębiorca, jest wystawianie oraz wydawanie paragonów fiskalnych. Jednakże, na tym obowiązki podatnika się nie kończą. Równie istotne jest bowiem zgodne z przepisami przechowywanie kopii paragonów fiskalnych. A warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mogą wybrać sposób archiwizowania tych dokumentów.

Czy należy wykonywać raport fiskalny roczny?

Każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy lub drukarki rejestrującej, powinien pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w Polsce przepisów. A te obligują m.in. do sporządzania raportów fiskalnych. Powszechnie wiadomo, że należy wykonywać zestawienia dobowe oraz miesięczne (okresowe). Jednakże, wielu podatników często pyta o to, czy istnieje konieczność realizowania raportów rocznych. Roczny raport fiskalny – tak czy nie?…