Close

Czy należy wykonywać raport fiskalny roczny?

Każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy lub drukarki rejestrującej, powinien pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w Polsce przepisów. A te obligują m.in. do sporządzania raportów fiskalnych. Powszechnie wiadomo, że należy wykonywać zestawienia dobowe oraz miesięczne (okresowe). Jednakże, wielu podatników często pyta o to, czy istnieje konieczność realizowania raportów rocznych.

Roczny raport fiskalny – tak czy nie?

Obowiązek realizowania raportów fiskalnych wynika z 2 aktów prawnych: ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. Przepisy te w żadnym punkcie nie wspominają jednak o konieczności wykonywania zestawień za cały rok, w którym prowadzona była sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych. Warto jednak zapoznać się z tymi aktami prawnymi, gdyż można w nich znaleźć szczegółowe zasady dotyczące raportów dobowych i miesięcznych (okresowych).

Brak obowiązku realizowania raportu rocznego nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie ma w ogóle możliwość wykonania takiego zestawienia. Odpowiednio zaprogramowane urządzenie fiskalne pozwoli wydrukować informacje tego typu. W tym celu należy podać właściwy zakres dat, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Raporty dobowe i miesięczne

W raportach dobowych i miesięcznych znajdują się dane dotyczące osiągniętego obrotu i kwot podatku za daną dobę lub wskazany okres. Pozwala to na uzyskanie zestawienia łącznej kwoty sprzedaży brutto, podzielonego na różne stawki opodatkowania VAT oraz kwoty należnego podatku VAT.

Zgodnie z przepisami, raport dobowy trzeba wykonywać po zakończeniu handlu w danym dniu. Czasami zdarza się jednak, że przedsiębiorca lub pracownik firmy zapomni o sporządzeniu takiego zestawienia. Na szczęście dopuszczalne jest wydrukowanie raportu następnego dnia, najpóźniej jednak przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z nową datą. Dlaczego jest to tak istotne? Z tego względu, że wbrew przepisom jest wykonanie zestawienia dobowego, na którym będą się znajdowały informacje o handlu prowadzonym przez 2 dni. Warto dodać, że raport tego typu można pominąć tylko w jednej sytuacji – gdy przez całą dobę nie zarejestrowano na kasie ani jednej sprzedaży.

Podatnik nie może również zapomnieć o sporządzaniu zestawień okresowych. Raport miesięczny trzeba zrealizować po zakończeniu miesiąca, w którym prowadzony był handel – najpóźniej jednak do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Kasy fiskalne, które przypominają o obowiązkach

We współczesnych kasach rejestrujących stosuje się liczne rozwiązania technologiczne, które pomagają w wykonywaniu obowiązków. Przedsiębiorcy doceniają np. urządzenia pozwalające na archiwizowanie kopii paragonów w formie elektronicznej. W kontekście tego wpisu warto jednak podkreślić, że wiele modeli posiada funkcję przypomnienia o konieczności wykonania zaległego raportu dobowego. Daje to większą gwarancję, że nie zarejestrujemy transakcji z nową datą przed zrealizowaniem obowiązkowego zestawienia za dzień poprzedni.

4 thoughts on “Czy należy wykonywać raport fiskalny roczny?

    1. Bardzo często. Masz kilka urządzeń fiskalnych i nie wszystkie w danym dniu uruchamiasz… Proste. Możesz mieć też urządzenie / urządzenia fiskalne awaryjne, których używasz tylko wtedy, kiedy dojdzie do awarii urządzenia pracującego na co dzień.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozwiąż zadanie: *