Close
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas

Zmiany w załączniku definiującym zwolnienia z kas fiskalnych

Obecnie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 roku. Wiadomo już jednak, że wspomniany resort pracuje nad nowymi przepisami w tej sprawie. Niedawno pojawił się nawet oficjalny projekt kolejnego Rozporządzenia MF. Zgodnie z informacjami tam zawartymi, nowe regulacje zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku. Co konkretnie się zmieni po ich wejściu w życie?

Limit obrotu i inne zasady bez zmian

W pewnym uproszczeniu można napisać, że podatnik musi wdrożyć kasę fiskalną albo po przekroczeniu rocznego limitu obrotu, albo wtedy, gdy wykonywane przez niego czynności nie pozwalają na skorzystanie z jakichkolwiek zwolnień. Takie zasady obowiązują od wielu lat, a szczegóły w ich sprawie są ustalane przez kolejne Rozporządzenia Ministra Finansów. Przykładowo: w przeszłości nowe akty prawne rozszerzały często katalog usług, przy świadczeniu których nie funkcjonuje roczny limit obrotu. A jak będzie po 1 stycznia 2019 roku?

Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zmieni dotychczasowych zasad. Roczny limit obrotu nadal ma wynosić 20 000 złotych. Co więcej, wciąż będzie go trzeba obliczać w proporcji do liczby dni prowadzenia handlu w danym roku obrachunkowym. Zgodnie z projektem nowego Rozporządzenia, nie zmieni się również katalog czynności, przy wykonywaniu których nie funkcjonują żadne zwolnienia. Dlaczego w takim razie Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przygotowanie kolejnych przepisów w tej sprawie? Do zmian dojdzie bowiem w tzw. zwolnieniach przedmiotowych, a konkretnie – w załączniku do Rozporządzenia MF.

Działalności usunięte z załącznika do Rozporządzenia MF

Zwolnienia przedmiotowe są zawsze określane w załączniku do omawianego tu Rozporządzenia Ministra Finansów. Jeżeli jakaś działalność znajduje się w tym katalogu, nie musi wdrażać kasy fiskalnej – nawet po przekroczeniu rocznego limitu obrotu. W załączniku znajduje się kilkadziesiąt różnorodnych pozycji, związanych ze świadczeniem rozmaitych usług. Niedługo jednak zostaną z niego usunięte 4 rodzaje działalności:

  1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
  2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni;
  3. przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie);
  4. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

W rezultacie, w przypadku przywołanych działalności zaczną obowiązywać zasady związane z rocznym limitem obrotu. Po jego przekroczeniu przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć kasy fiskalne.

1 thought on “Zmiany w załączniku definiującym zwolnienia z kas fiskalnych

  1. chyba nikogo nie dziwi ze taka tendencja utrzymuje sie w kwestii zwolnien z obowiazku korzystania z kasy fiskalnej 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozwiąż zadanie: *