Close
Zmiany w przeglądach technicznych kas

Co się zmieniło w przeglądach technicznych kas fiskalnych?

W wielu przypadkach zmiany w przepisach fiskalnych, do których doszło na początku maja 2019 roku, były związane z koniecznością dostosowania regulacji prawnych do wprowadzenia kas rejestrujących online. Nie oznacza to jednak, że pominięto inne kwestie, mniej lub bardziej powiązane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży. Przepisy wprowadzone w maju 2019 roku dotknęły m.in. obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych. Które z tych zmian będą odczuwalne dla podatników?

Najważniejsze informacje o przeglądach

Przypomnijmy może na początku, czym w ogóle są przeglądy technicznie. Nie każdy czytelnik naszego portalu musi być bowiem użytkownikiem urządzenia fiskalnego. Pisząc w dużym skrócie, przegląd techniczny jest procedurą, która ma potwierdzić, że dana kasa bądź drukarka działa prawidłowo i gwarantuje poprawne prowadzenie ewidencji. Co więcej, wykonuje go serwisant urządzeń rejestrujących, ale na wniosek podatnika.

Istotną kwestią jest także przestrzeganie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego. Zgodnie z przepisami, a nic się tutaj nie zmieniło od 1 maja 2019 roku, taka kontrola urządzenia fiskalnego musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Ponadto, moment przeprowadzenia pierwszego przeglądu technicznego należy zawsze obliczać od dnia zafiskalizowania kasy lub drukarki.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów fiskalnych

Podatnicy, którzy nie przestrzegają przepisów fiskalnych, muszą się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami. Sytuacja ta dotyczy także niedopilnowania terminu obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia. Obecnie, za sprawą znowelizowania ustawy o VAT, grozi za to kara finansowa w wysokości 300 zł. Do nałożenia takiej grzywny jest uprawniony naczelnik Urzędu Skarbowego (właściwego dla danej działalności gospodarczej). Natomiast podatnik musi ją zapłacić w terminie 14 dni (licząc od daty otrzymania decyzji), w formie przelewu (na rachunek wskazany przez US). Nie zwalnia to oczywiście od obowiązku zlecenia obowiązkowego przeglądu właściwemu serwisowi (wpisanemu w książce danego urządzenia).

Dodatkowe przeglądy kasy – kiedy trzeba je wykonywać?

W maju 2019 roku wprowadzono również konieczność wykonywania dodatkowych przeglądów technicznych. Obowiązek ten występuje w konkretnych przypadkach, np. po wznawianiu zawieszonej działalności gospodarczej. W takich okolicznościach, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie lub drukarce rejestrującej, należy najpierw zlecić przeprowadzenie przeglądu technicznego. A na tym nie koniec…

Nowe przepisy fiskalne regulują bowiem kwestie związane z wynajmem urządzeń online. Okazuje się, że przed każdym kolejnym leasingiem bądź najmem takiej kasy lub drukarki też trzeba wykonać m.in. przegląd techniczny. Wynajem urządzeń fiskalnych online to jednak zdecydowanie temat na osobny wpis…

1 thought on “Co się zmieniło w przeglądach technicznych kas fiskalnych?

  1. Mnie kary nie grożą, ja pilnuję przeglądów kasy ze zdwojoną uwagą 😉 wolę to, niż płacić mandaty lub tracić na tym, że kasa walnie w niespodziewanym momencie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozwiąż zadanie: *