Close
Obowiązkowa instalacja kas fiskalnych online

Zbliża się pierwszy termin obowiązkowej instalacji kas online! Kto musi o nim pamiętać?

1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która m.in. zobligowała wybrane rodzaje działalności gospodarczych do stosowania kas fiskalnych online. Co więcej, w przepisach określono konkretne terminy rozpoczęcia używania takich urządzeń rejestrujących. A do pierwszej daty granicznej, której przedsiębiorcy wskazani w ustawie o VAT nie mogą przekroczyć, zostały niespełna 3 tygodnie. Wyznaczono ją bowiem na 1 stycznia 2020 roku.

Mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw

Obowiązek instalacji kas online w konkretnych firmach został wprowadzony przez ustawę z 15 marca 2019 roku – o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. To właśnie wspomniany akt prawny zawiera listę działalności gospodarczych, które muszą w odgórnie ustalonych terminach rozpocząć stosowanie urządzeń rejestrujących nowego typu. Natomiast w pierwszej grupie takich firm znalazły się podmioty:

  • świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • zajmujące się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Chodzi więc głównie o warsztaty samochodowe i lakiernicze, punkty wulkanizacji czy stacje paliw. Wspomniane rodzaje działalności gospodarczych muszą zacząć korzystać z kas online najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku. Nawet wtedy, gdy obecnie posiadają już urządzenia fiskalne, które zapewniają zgodne z przepisami rejestrowanie obrotu.

Obowiązkowa instalacja urządzenia online = wymiana dotychczasowej kasy

Nietrudno zgadnąć, że dla wielu warsztatów i stacji paliw konieczność stosowania kasy online będzie równoznaczna z obowiązkową, wcześniejszą wymianą dotychczasowego urządzenia. W takich okolicznościach warto zdawać sobie sprawę z kilku bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, każdemu podatnikowi, który za sprawą nowelizacji ustawy o VAT został zobligowany do wcześniejszej wymiany kasy, przysługuje refundacja części poniesionych kosztów. Taka ulga może wynieść 90% wartości nowego urządzenia (online), ale nie więcej niż 700 zł. Aby z niej skorzystać, trzeba m.in. zainstalować kasę nowego typu w odpowiednim terminie.

Po drugie, wdrożenie urządzenia online w firmie wymaga np. zapewnienia dostępu do łącza internetowego (za pośrednictwem Wi-Fi, LAN lub GSM). Taka technologia sprzedaży już podczas fiskalizacji musi zostać zgłoszona do Centralnego Repozytorium Kas.

Po trzecie, przedsiębiorca nie może zapomnieć o prawidłowym „zamknięciu” dotychczasowego urządzenia. Wymaga to nie tylko odczytania zawartości pamięci fiskalnej i sporządzenia protokołu z takiej czynności (wykonuje się to przy pomocy serwisu kasy), ale także wyrejestrowania „starego” modelu z ewidencji Urzędu Skarbowego (trzeba złożyć wniosek do właściwego US).

1 thought on “Zbliża się pierwszy termin obowiązkowej instalacji kas online! Kto musi o nim pamiętać?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozwiąż zadanie: *